Home

De stichting “The Gambian Children First” stelt zich al sinds 2002 tot doel een bijdrage te leveren aan de scholing en ontwikkeling van tieners in Gambia (West-Afrika) waardoor hun kansen op betaald werk en een beter bestaan toenemen. Wij richten ons vooral op de meiden die uit straatarme gezinnen komen. Het ontwikkelingspeil van derde wereldlanden blijkt namelijk het snelst te stijgen als jonge vrouwen en dus aanstaande moeders geschoold worden en in hun onderhoud kunnen voorzien. Zij verdienen een kans om een zelfstandig bestaan op te kunnen opbouwen.

Voor het laatste nieuws kunt U kijken op facebook GambianChildren

Omdat Gambia geen leerplicht kent, gaan veel jonge meisjes niet naar een basisschool. Het volgen van een beroepsopleiding is dan ook niet vanzelfsprekend. Het kunnen volgen van een 2 à 3-jarige studie aan een skillcenter biedt deze jonge talentvolle meiden dé kans om een vak te leren. In Gambia is deze vorm van onderwijs echter niet gratis.
De Gambiaanse overheid toetst de scholen weliswaar op kwaliteit maar verleent geen subsidies.

Onze stichting concentreert zich, als één van de weinige (hulp)organisaties op de sponsoring van studenten op skillcenters. Met ingang van het schooljaar 2015-2016  steunen wij 59 studenten op vijf middelbare skillcenters.  [lees meer .. Skillcenters]

De stichting “The Gambian Children First” biedt de studenten de kans om een beroepsopleiding te volgen, waarbij ze worden opgeleid tot naaister, administratief medewerker, boekhouder, timmerman, automonteur, secretaresse etc. Maar zij leren ook voor zichzelf opkomen, krijgen voorlichting over anticonceptie en hygiëne.

Onze stichting betaalt voor deze leergierige meiden het schoolgeld (± 150 euro per jaar).
Zij kunnen een 2- of 3-jarige opleiding volgen. Zij leren een vak waarna zij aan de slag kunnen in een hotel (administratief werk of in de keuken) of een eigen naaiateliertje kunnen beginnen. [lees meer .. Donatie]

Het bestuur van de stichting hecht grote waarde aan financiële transparantie. Voor iedereen en vooral de donateurs moet helder zijn op welke wijze de stichting de door haar ontvangen donaties besteedt. Jaarverslagen en -rekeningen zijn dan ook op deze site te downloaden. [lees meer .. Jaarverslagen]

Girlpower! Daar gaan we voor!